Tröst

Tröst avser att ge styrka, hopp eller känslomässig lindring åt människor med existentiell smärta, sorg eller förlust. Ordet förekommer i fornsvenskan då det användes i betydelsen hugsvalelse, trygghet, hugnad och förtröstan. Tröst innefattar fysiska, psykospirituella och sociokulturella upplevelser, och leder till förbättrad hälsa. En modell för tröst är att en person är tröstfärdig, och via en tröstande dialog eller annat samspel uppstår en kommunion (en djupt delad känsla av samhörighet) som leder till ett skifte i perspektivet på det som orsakar smärtan, sorgen eller lidandet. Kommunionen kan bestå i att den tröstande tar hand om vardagliga sysslor eller delandet av känslor, och visar på en av tröstens viktigaste förutsättningar: att den tröstande är fysiskt och emotionellt närvarande. Att skifta perspektiv innebär att den tröstfärdiga personen får möjlighet att skingra tankarna, att få nya intryck och impulser.

RSS 2.0